ÜRÜNLER

Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

Amino Asit İçeren Sıvı Organik Gübre

Bitkisel Menşeli Sıvı Deniz Yosunu

Azotlu Gübre  Çözeltisi              

Karboksilik Asit                           

Kalsiyum Nitrat Çözeltisi          

NP Gübre Çözeltisi                        

NK Gübre Çözeltisi                        

Bor ve Nitro Mikro Besin Maddeleri Karışımı

Klordioksit pH regülatörü        

Aminoasit İçeren Katı Organik Gübre

Potasyum Çözeltisi                   

Kalsiyum Klorür Çözeltisi

Bakırlı Gübre Çözeltisi      

Scroll to Top